Reference

Odborné studie, koncepční materiály, monitoring (výběr)

Odborné studie

  • Vyhodnocení vlivu používání chemického posypového materiálu při zimní údržbě vybraných komunikací v CHKO Blanský les, investor SÚS Jihočeského kraje, rok zpracování 2004
  • Koncentrace chloridových iontů v půdách, v povrchových a podzemních vodách v koridoru silnice I/20 České Budějovice – Vodňany v zimním období 2005/2006, investor ŘSD ČR, rok zpracování 2007
  • Koncentrace chloridových iontů v povrchových vodách v povodích dotčených silnicí I/20 MÚK Nová Hospoda – Písek v zimním období 2009/2010, investor ŘSD ČR, rok zpracování 2010

Koncepční materiály

  • Koncepce ochrany přírody a krajiny jihočeského kraje, investor – Jihočeský kraj, rok zpracování Analytické části 2007, Návrhové části 2008

Monitoring

  • Monitoring zdravotního stavu dřevin v okolí silnic, úsek silnice I/24 Třeboň - Lomnice nad Lužnicí - hranice okresu Tábor, investor ŘSD ČR, rok zpracování 2009
  • Dřeviny Lomnice
  • Monitoring chloridů v okolí silnic v CHKO Blanský les v roce 2010, investor SÚS Jihočeského kraje, rok zpracování 2010
  • Monitoring toku a hnízdění tetřívka obecného v lokalitě Kovářov v roce 2011, investor - UBM-Bohemia 2, s.r.o., rok zpracování 2011Chloridy Dřeviny Lomnice