Autorizace

  • Osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc. - osvědčení MŽP č.j. 2721/4692/OEP/92/93, prodlouženo č.j. 45099/ENV/06, č.j. 108951/ENV/10, č.j. 40636/ENV/15
Mgr. Radomír Mužík - osvědčení MŽP č.j. 39738/ENV/10, prodlouženo č.j. 80105/ENV/14, č.j. MZP/2020/710/2019
Mgr. Pavla Dušková - osvědčení MŽP č.j. 87741/ENV/15, prodlouženo č.j. MZP/2020/710/4127
Ing. Alexandra Čurnová - osvědčení MŽP č.j. 39738/ENV/10, prodlouženo č.j. 74091/ENV/14, MZP/2019/710/10098
  • Autorizace k provádění biologického hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb.
Mgr. Radomír Mužík - autorizace MŽP č.j. OEKL/1595/05, prodloužení č.j. 67044/ENV/14, 4210/610/14
Ing. Alexandra Čurnová - autorizace MŽP č.j. OEKL/1284/05, prodloužení č.j. MZP/2020/610/833
  • Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví
Mgr. Pavla Dušková - autorizace MZd č.j. 34758-OVZ-32.0-8.9.08, prodloužení č.j. 47601-OVZ-32.0-22.5.13, č.j. MZDR 23934/2018-2/OVZ