Autorizace

  • Osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
osvědčení MŽP č.j. 2721/4692/OEP/92/93 - RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.
osvědčení MŽP č.j. 39738/ENV/10 - Ing. Alexandra Čurnová
osvědčení MŽP č.j. 39738/ENV/10 - Mgr. Radomír Mužík
  • Autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
autorizace MŽP č.j. OEKL/1284/05 - RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.
autorizace MŽP č.j. OEKL/1284/05 - Ing. Alexandra Čurnová
autorizace MŽP č.j. OEKL/1595/05 - Mgr. Radomír Mužík
  • Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví
autorizace MZd č.j. 34758-OVZ-32.0-8.9.08 - Mgr. Pavla Dušková