Reference

Odborné studie, koncepční materiály, monitoring - výběr

Odborné studie

  • D0312/I a D0312/II - vodohospodářská studie, rok zpracování 2020
  • Hodnocení dopadu realizace stavby na předměty ochrany PR Borkovická blata, rok zpracování 2020
  • Koncentrace chloridových iontů v povrchových vodách v povodích dotčených silnicí I/20 MÚK Nová Hospoda – Písek v zimním období 2009/2010, rok zpracování 2010

Koncepční materiály

  • Koncepce ochrany přírody a krajiny jihočeského kraje, investor – Jihočeský kraj, rok zpracování Analytické části 2007, Návrhové části 2008

Monitoring

  • Monitoring zdravotního stavu dřevin v okolí silnic, úsek silnice I/24 Třeboň - Lomnice nad Lužnicí - hranice okresu Tábor, investor ŘSD ČR, rok zpracování 2009
  • Monitoring chloridů v okolí silnic v CHKO Blanský les v roce 2010, investor SÚS Jihočeského kraje, rok zpracování 2010
  • Monitoring toku a hnízdění tetřívka obecného v lokalitě Kovářov v roce 2011, investor - UBM-Bohemia 2, s.r.o., rok zpracování 2011Chloridy Dřeviny Lomnice