Reference

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (výběr)

  • Silnice I/22 Vodňany – hranice Plzeňského kraje, investor - ŘSD ČR, rok zpracování - 2009
  • Silnice I/27 v úseku Žiželice – MÚK R6 Kolišov, investor - ŘSD ČR, rok zpracování - 2009
  • Kamenolom Jistec, investor – Skanska a.s, rok zpracování - 2010