Reference

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví - výběr

  • Skladový a výrobní areál Ševětín II, rok zpracování - 2021
  • Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba, rok zpracování - 2016
  • Novostavba haly pro povrchovou úpravu kovů – zinkováním, Hůry, rok zpracování - 2016
  • Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018-2043, rok zpracování - 2019
  • Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, rok zpracování - 2019