Reference

Plány péče, inventarizační průzkumy, botanické a zoologické průzkumy (výběr)

Plány péče

  • Plán péče pro přírodní památku Jesení na období 2010 – 2019, zadavatel – Krajský úřad Jihočeského kraje, rok zpracování 2009
  • Plán péče pro přírodní památku Kopáčovská na období 2010 – 2019, zadavatel – Krajský úřad Jihočeského kraje, rok zpracování 2009
  • Plán péče pro přírodní rezervaci Andělské schody na období 2009 – 2018, zadavatel – Krajský úřad Středočeského kraje, rok zpracování 2008

Inventarizační průzkumy

  • Botanický inventarizační průzkum pro navrhovanou přírodní památku Litoradlice, zadavatel – Krajský úřad Jihočeského kraje, rok zpracování 2009
  • Botanický inventarizační průzkum pro navrhovanou přírodní památku Zvíkov, zadavatel – Krajský úřad Jihočeského kraje, rok zpracování 2009
  • Botanický inventarizační průzkum pro přírodní památku Prameniště Pohořského potoka, zadavatel – Krajský úřad Jihočeského kraje, rok zpracování 2008

Botanické a zoologické průzkumy

  • Krajinné hodnocení území vymezeného pro zpracování územní studie letiště Tchořovice, rok zpracování 2008
  • Biologický průzkum trasy silnice R3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště státní hranice, zadavatel: Pragoprojekt České Budějovice, rok zpracování 2007
  • Dendrologický průzkum pro stavbu přeložky silnice Žichovec – Těšovice, rok zpracování 2007Fotka Fotka Fotka