Reference

Hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA)

Hodnocení koncepcí

  • Plán odpadového hospodářství Svazku obcí pro komunální služby, 2016
  • Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina, 2017
  • Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, 2019
  • Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018-2043, 2019

Hodnocení vlivů územně plánovací dokumentace

  • Změna č.5 územního plánu Hluboká nad Vltavou, 2017
  • Změna č.5 územního plánu Tábor, 2018
  • Změna č. 6 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, 2017
  • Změna č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, 2020ZUR CB-USES Frymburk